Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
♠ Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 ♠
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook03/04/2020 18:01:18 
 
Rekrutacja 2020/2021
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

1. Hala sportowa z zapleczem przy Zespole Szkół Sportowych to obiekty szkolne, wykorzystywane przede wszystkim do prowadzenia planowanych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę oraz organ prowadzący.
2. Z hali sportowej po zakończeniu zajęć lekcyjnych mogą korzystać inne pełnoletnie osoby lub grupy zorganizowane na podstawie podpisania umowy najmu. Opłaty ustala Dyrektor ZSS w Ełku.
3. Zajęcia na hali sportowej odbywają się w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 21:00 oraz w inne dni ustalone indywidualnie z Dyrektorem.
4. Hala gimnastyczna służy dobru całej młodzieży. Podstawowym warunkiem zdrowotnym wszystkich ćwiczeń jest jak najdalej posunięta higiena pomieszczenia, w którym ćwiczenia się odbywają. Utrzymanie czystości na całej sali wymaga dużego, codziennego wkładu pracy ze wszystkich stron, a za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, instruktor, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami stanu sprzętu sportowego wykorzystywanego na hali sportowej lub siłowni pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone Dyrektorowi szkoły. Grupa nie może korzystać z hali sportowej jeśli przebywanie i ćwiczenie na nim zagraża bezpieczeństwu ćwiczących.
5. Korzystanie z hali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela.Wszystkich ćwiczących obowiązuje odpowiedni do ćwiczeń ubiór sportowy - koszulka, spodenki lub dres oraz sportowe obuwie na miękkiej, nierysującej podeszwie.
6. Ćwiczący przebierają się w szatni (pod opieką nauczyciela), pozostawiając obuwie i ubranie w należytym porządku. W czasie przebywania młodzieży w hali gimnastycznej szatnia powinna być zamknięta. Młodzież nie uczestnicząca czynnie nie może przebywać w czasie zajęć w szatni. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń hali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt - wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń na hali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.
7. Wszystkie urządzenia hali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach złożony, w oznaczonych miejscach.
8. Młodzież ćwicząca w hali gimnastycznej zobowiązana jest przestrzegać poleceń nauczyciela, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
9.Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest nauczyciel, opiekun, trener. Za zniszczenie sprzętu poprzez niezgodne z przeznaczeniem ich użytkowanie, odpowiadają osoby ćwiczące i prowadzący zajęcia.
10. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast prowadzącemu zajęcia a ten zgłasza Dyrektorowi Szkoły.
11.Na hale gimnastyczną ćwiczący wchodzą bez biżuterii. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak : kolczyki, łańcuszki, zegarki, telefony -pozostawia się w depozycie u nauczyciela.
12. Na hali sportowej nie wolno jeść, spożywać alkoholu, palić papierosów oraz być pod wpływem innych środków zabronionych prawem.Dozwolone są do picia tylko nie barwione wody niegazowane, w małych opakowaniach.
13. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, decyzją dyrektora lub za zgodą nauczyciela nie ćwiczący czasowo z uzasadnionych przyczyn, przebywają na hali gimnastycznej,pod opieką prowadzącego.
14. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub nauczyciel pełniący dyżur w bloku sportowym nadzoruje zachowania uczniów przebywających w szatni. Pod żadnym pozorem uczniowie w szatni nie mogą pozostawać bez nadzoru nauczyciela.
15. Nieprzestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej lub uporczywe łamanie go będzie miało wpływ na ocenę z wychowania fizycznego.
16.Opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania swoich podopiecznych z zasadami korzystania z obiektu zgodnie z obowiązującym regulaminem, regulaminem hali sportowej oraz instrukcją postępowania na wypadek pożaru.
17. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
18. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać do Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoProjekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

2135545 Unikalnych wizyt