Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
♠ Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020 ♠
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook23/08/2019 16:10:25 
 
Rekrutacja 2019/2020
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
jadłospis
Jadłospis
10.06.2019 Poniedziałek
Botwina1*5* pieczywo mieszane 6*
Zapiekanka makaronowa z boczkiem i kiełbasą1*2*5*6*
Surówka z kapusty czerwonej parzonej 3* woda z cytryną
11.06.2019.Wtorek
Krem z pieczarek, pieczywo mieszane
Duszone żeberka w sosie własnym, kuskus
Kapusta zasmażana( kiszona z białą), herbata owocowa
12.06 .2019 Środa
Kapuśniak z młodej kapusty z koperkiem, pieczywo mieszane
Ryż z owocami w śmietanie, sok
13.06.2019 Czwartek
Zupa kalafiorowa 1*5* pieczywo mieszane 6*
Schab pieczony w sosie własnym, kasza jęczmienna
Sałata ze szczypiorem i rzodkiewką, lemoniada
14.06 .2019 Piątek
Zupa fasolowa 5* pieczywo mieszane 6*
Ryba w cieście 1*2*4*6* ziemniaki
Surówka z marchwi i pora1* kisiel wiśniowy
17.06.2019 Poniedziałek
Zupa koperkowa z ryżem1*5*
Kiełbasa biała zapiekana z cebulą 3*1* 6* ziemniaki
Mizeria 1* woda z cytryną i miętą
18.06.2019 Wtorek
Mleczna z zacierką 1*2* 6*
Kotlet wp. mielony2* 6* ziemniaki
Buraczki z jabłkiem, kompot z truskawek
Smacznego
Alergeny pokarmowe: 1*-mleko, 2*- jaja, 3*-gorczyca, 4*- ryby, 5*- seler, 6*- gluten, 7*- orzechy, 8*- sezam, 9*- soja, 10*- skorupiaki, 11*- mięczaki, 12*- dwutlenek siarki, 13*- łubin


SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );
b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 );
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;
c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;
7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:
a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,
b) laktitolu;
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;
9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;
13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Dyrektora …../2016

Regulamin
korzystania ze stołówki szkolnej
przy Zespole Szkół Sportowych
w Ełku

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r.. Nr 256 poz. 2572
z póz. zmianami);
2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły (Dz.U. nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
3. Ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu pomocy Państwa
w zakresie dożywiania (Dz.U. nr 25, poz. 186 z późn. zm.);
4. Uchwały nr XX/191/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

§ 1
1. Do korzystania ze stołówki szkolnej upoważnieni są:
 uczniowie szkoły.
 nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół Sportowych w Ełku.
2. Posiłki są wydawane w dniach nauki szkolnej.

§ 2
1. Obiady w stołówce szkolnej wydawane są w godzinach:
 10:00 – 10:30 – oddział przedszkolny, klasa I SPS nr 6
 10:35 – 10:50 – dla uczniów klas II – III SPS nr 6
 11:35 – 11:50 – dla uczniów klas IV, V i VIa SPS nr 6
 12:35 – 12:50 – dla uczniów VIb, GS i LO
2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w czasie trzeciej lekcji
i przebywają w stołówce pod opieką swoich nauczycieli.
3. W czasie wydawania obiadów w stołówce przebywają tylko osoby spożywające posiłek.
4. Osoby spożywające posiłek w stołówce zobowiązane są do pozostawienia plecaków
i kurtek w klasie lub szatni.
5. W stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie i w ciszy spożywają obiad.
6. Nadzór nad uczniami przed stołówką sprawuje nauczyciel dyżurujący na holu parteru
7. Nadzór nad uczniami przebywającymi w stołówce sprawują nauczyciele świetlicy.
8. Intendent kontroluje tożsamość wchodzących na obiady i odznacza ich obecność
na obiedzie.
§ 3
1. Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne i są finansowane z:
• opłat rodziców (prawnych opiekunów) uczniów;
• opłat pracowników;
• dotacji z MOPS-u i GOPS-u;
• dofinansowania z budżetu Miasta Ełku w wysokości 50% opłaty dla uczniów
klas sportowych;
• wpłat sponsorów, zakładów pracy, innych wpłat.
2. Wysokość opłat za posiłki w stołówce ustala Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej wnoszona jest do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.
4. W przypadku nieobecności na obiedzie przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności osoby korzystającej z obiadu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5. Zwrotu opłaty dokonuje się w formie odpisu z należności za posiłki w następnym miesiącu lub zwrotu gotówki z kasy jeżeli odpis dotyczy końca roku budżetowego (grudzień) i końca roku szkolnego (czerwiec).
§ 4
1. Uczeń wnosi opłatę za korzystanie z posiłków w wysokości kosztów surowców.
2. Uczniowie klas sportowych wnoszą opłatę w wysokości 50% ceny obiadów na dany miesiąc, pozostałe 50% finansowane jest ze środków budżetowych w formie wystawionej na koniec miesiąca noty księgowej na podstawie zestawienia, przygotowanego przez intendenta, wydanych obiadów dla uczniów z klas sportowych, uwzględniających odpisy z tytułu niewykorzystanych posiłków z tytułu nieobecności.
3. Koszty przygotowania i wydania posiłków dla uczniów ponosi Zespół Szkół Sportowych w Ełku.
4. Nauczyciele i pracownicy szkoły, korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wnoszą opłatę za posiłek w wysokości kosztów surowców i przygotowania posiłku (tzw. opłata stała). Opłata stała jest ustalana i wprowadzana zarządzeniem dyrektora.
5. Wpłaty za obiady dokonuje się bezpośrednio na wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych podany do wiadomości na stronie www szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
§ 5
1. Dopłatę Urzędu Miasta Ełku do obiadów, dla uczniów klas sportowych, oblicza się jako iloczyn wydanych obiadów miesięcznie i 50% ceny posiłku.
2. Dopłatę wylicza się dla każdego miesiąca rozliczeniowego.
3. Zestawienia miesięczne wydanych obiadów dla uczniów klas sportowych przygotowuje intendent.

§ 6
1. Jadłospis pod względem ilościowym i jakościowym winien być zgodny z normami żywienia na posiłki szkolne typu obiadowego.
2. Jadłospis zatwierdza dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.
3. Jadłospis układa intendent. Przy układaniu jadłospisu uczestniczą pracownicy kuchni, dyrektor i nauczyciele świetlicy.
4. Jadłospis wywieszony jest w stołówce szkolnej.
5. Placówka prowadzi raport żywieniowy, obejmujący wszystkie wydane produkty spożywcze do przygotowania posiłków, przekazywanie produktów spożywczych do kuchni odbywa się z zachowaniem zasad kontroli wewnętrznej.Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Projekty w szkole

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

1929763 Unikalnych wizyt