Uwaga
Dodane przez szymek dnia 09/01/2016 10:45:04
Do 20 stycznia 2016 r. można składać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce - na okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
W nowym roku w budżecie miasta na stypendia zaplanowano 40 tys. zł.


Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
- osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza
niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Druki wniosków można pobrać:
1) w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku
2) z BIP Urzędu Miasta Ełku (również poprzez stronę internetową szkoły, zakładka Polecamy: Urząd Miasta)
Rozszerzona zawartość newsa