Zbiory zadań. Sprawdzian i egzamin maturalny
Dodane przez kjoanna dnia 14/12/2015 18:24:40
Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do:

1) części pierwszej i drugiej sprawdzianu (w formule obowiązującej od 2015 r.)

2) egzaminu maturalnego w „nowej” formule w zakresie podstawowymi rozszerzonym.

Oprócz zadań zbiory zawierają również wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zbiory zadań. Sprawdzian i egzamin maturalny
Rozszerzona zawartość newsa