Zimowa przerwa świąteczna
Dodane przez kjoanna dnia 05/12/2014 18:22:02

Zimowa przerwa świąteczna w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia. To dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktycznych. Dni 2 i 5 stycznia 2015 r. nie są dniami zimowej przerwy świątecznej, ale na początku roku szkolnego dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych, w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, ustalił te dni jako dodatkowe dni wolne.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba szkoła ma obowiązek zorganizować w dniach 2 i 5 stycznia 2015 r zajęcia opiekuńczo–wychowawcze. Pragniemy poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach. Bardzo prosimy, aby przekazać taką informację wychowawcom klas poprzez e-dziennik lub na wywiadówkach, które odbędą się 18 grudnia.
Rozszerzona zawartość newsa