Stypendyści 2012
Dodane przez kjoanna dnia 10/12/2012 14:00:26
Nasza uczennica Aneta Bronakowska będzie otrzymywać w roku szkolnym 2012/2013 stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczenie dyplomów odbyło się w piątek 30 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Aneta Bronakowska jest jedną z 169 osób z województwa warmińsko- mazurskiego, które w tym roku otrzymywać będą stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Warunki przyznania stypendium opisuje Ustawa o systemie oświaty. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a następnie wniosek o przyznanie stypendium zatwierdza rada pedagogiczna. Dyrektor szkoły przedstawia je kuratorowi oświaty, a ten - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów. Stypendium jest wypłacane podczas roku szkolnego i finansowane ze środków budżetu państwa. Wynosi 258 zł miesięcznie. Wyróżnienie to jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów. Otrzymują je ci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen lub wykazywali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych – wyniki co najmniej dobre. Aneta już po raz drugi została najlepszą z najlepszych.

Okazuje się, że warto się uczyć. Aneta dostała też stypendium za naukę i działalność społeczną. W środę, 23 listopada, zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański, wręczył 31 najlepszym i najaktywniejszym uczniom stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen za ostatni rok szkolny nie mogła być mniejsza niż 4,5) i za aktywność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego. Uroczystość wręczenia stypendiów miała miejsce w Szkole Artystycznej w Ełku. Stypendia otrzymali też uczniowie naszej szkoły podstawowej: Bartosz Kirycki z klasy 6b, Bartosz Dąbrowski z klasy 6b , Patryk Moldenhower z klasy 5b oraz uczennica klasy IIB2 liceum Martyna Odolecka.

Rozszerzona zawartość newsa
Aneta Bronakowska jest jedną z 169 osób z województwa warmińsko- mazurskiego, które w tym roku otrzymywać będą stypendia Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Warunki przyznania stypendium opisuje Ustawa o systemie oświaty. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a następnie wniosek o przyznanie stypendium zatwierdza rada pedagogiczna. Dyrektor szkoły przedstawia je kuratorowi oświaty, a ten - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów. Stypendium jest wypłacane podczas roku szkolnego i finansowane ze środków budżetu państwa. Wynosi 258 zł miesięcznie. Wyróżnienie to jest jedną z form nagradzania uzdolnionych uczniów. Otrzymują je ci, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen lub wykazywali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych – wyniki co najmniej dobre. Aneta już po raz drugi została najlepszą z najlepszych.

Okazuje się, że warto się uczyć. Aneta dostała też stypendium za naukę i działalność społeczną. W środę, 23 listopada, zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański, wręczył 31 najlepszym i najaktywniejszym uczniom stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen za ostatni rok szkolny nie mogła być mniejsza niż 4,5) i za aktywność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego lub rówieśniczego. Uroczystość wręczenia stypendiów miała miejsce w Szkole Artystycznej w Ełku. Stypendia otrzymali też uczniowie naszej szkoły podstawowej: Bartosz Kirycki z klasy 6b, Bartosz Dąbrowski z klasy 6b oraz Patryk Moldenhower z klasy 5b.