Organizacja nauki w szkole po feriach zimowych
Dodane przez kjoanna dnia 14/01/2021 13:15:32
Organizacja nauki w szkole po feriach zimowych

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych wracają na zajęcia stacjonarne do szkoły.

Zasady organizacji zajęć klas 0 – III w Szkole Podstawowej nr 6 w Ełku na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowychNauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Nadal pozostaje obowiązek zorganizowania zajęć w szkole lub umożliwienie uczniom realizacji zajęć zdalnych w szkole, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu. Prosimy o zgłaszanie potrzeb wychowawcom lub nauczycielom przedmiotów.

Szkolenie sportowe w szkołach i oddziałach sportowych
Zachowujemy również możliwość realizacji szkolenia sportowego w tych oddziałach sportowych.

Konsultacje dla zdających egzaminy
Nadal mogą być organizowane konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz klas maturalnych indywidualne lub w małych grupach.


Harmonogram konsultacji obowiązujący od 25.01.21 r - Link.


Rozszerzona zawartość newsa