Zmienione zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty 2021 roku
Dodane przez kjoanna dnia 03/01/2021 16:15:28
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej umieszczone są odpowiedzi na pytania nurtujące absolwentów i uczniów planujących przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu ósmoklasistyw roku szkolnym 2021.

Link do informacji:
Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Jeżeli jedyną zmianą w stosunku do deklaracji wstępnej byłoby wykreślenie części ustnej, to nie trzeba składać deklaracji ostatecznej. Ta część deklaracji jest anulowana z mocy prawa. Uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej w związku z postępowaniem rekrutacyjnym, powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej do 7 lutego 2021. Jeżeli zdający nie chce wprowadzić żadnej innej zmiany, to wstępna deklaracja stanie się automatycznie ostateczną.

Należy złożyć deklarację ostateczną, jeżeli zamierza się zrezygnować z zadeklarowanych przedmiotów dodatkowych albo jeżeli chce się dodać kolejne przedmioty. W takiej sytuacji w złożonej wcześniej deklaracji wstępnej należy nanieść zmiany, potwierdzić je podpisem i ponownie złożyć deklarację do dyrektora szkoły. Można też złożyć nową deklarację.

Wszystkich zmian należy dokonać do 7 lutego 2021r.

Linki do informatorów i zmienionych zasad przeprowadzania egzaminów:


Informator o egzaminie ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Informator o egzaminie maturalnym https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/
Rozszerzona zawartość newsa