SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE JĘZYKOWO - INFORMATYCZNYM
Dodane przez szymek dnia 23/10/2020 20:38:46

* 'Kindness Is My Superpower' to konkurs skierowany do Uczniów klas 6-8
Zespołu Szkół Sportowych w Ełku.

* Konkurs ma na celu przybliżenie społeczności uczniowskiej problemu jakim jest bullying oraz wskazanie sposobów walczenia z tym niebezpiecznym zjawiskiem.

zASaDy:

* przygotuj video-prezentację (w języku angielskim), w której przedstawisz
problem bullying'u w szkole & sposoby zwalczania go

* w swojej prezentacji zilustruj hasło:
'KINDNESS IS MY SUPERPOWER - DOBRO JEST MOJĄ SUPER-MOCĄ'

* ostateczny termin składania prac konkursowych to 30.10.2020r.
(u organizatorów konkursu).

* główne kryterium podczas oceniania prac to zgodność z tematem, poprawność
językowa oraz kreatywność

* udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie
prezentacji na stronie internetowej ZSS w Ełku oraz platformie eTwinning.

'Kindness Is My Superpower' jest częścią międzynarodowego projektu eTwinning:
'Beyond Borders: BUDDIES not Bullies' prowadzonego w naszej szkole od września 2020r.

W Konkursie zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce.

Organizatorki Konkursu:

Marlena Milewska, Edyta Ostrowska, Marta Małkowska


Rozszerzona zawartość newsa