Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodane przez joannag dnia 23/10/2020 14:02:57
W związku z ogłoszonymi wytycznymi o zdalnym nauczaniu Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców ustanawia 26 października 2020r dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w klasach IV - VIII SP i I-III LO w celu organizacji pracy nauczycieli, uczniów i rodziców.
Klasy I-III pracują bez zmian, czynna jest również świetlica. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej mogą także nadal korzystać z obiadów w szkole.
Rozszerzona zawartość newsa