KONKURS PLASTYCZNY „EŁK-moja mała ojczyzna”
Dodane przez szymek dnia 11/10/2020 16:37:25

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:
 kształtowanie tożsamości i przynależności społecznej,
 ukazywanie wyjątkowości naszego miasta,
 zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej,
 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości uczniów.

Warunki uczestnictwa:
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie Ełk.
3.Technika: dowolna.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
5. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
6. Kryterium oceny prac: komisja konkursowa będzie brać pod uwag zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne pracy.
7. Termin składania prac: do 06.11.2020r.
8. Miejsce składania prac: sala 113.
9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Będzie zorganizowana wystawa prac.
10. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
11. Organizator konkursu: Katarzyna Klimach

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW
ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!


Rozszerzona zawartość newsa