Terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Dodane przez kjoanna dnia 27/08/2020 21:18:00
Przypominam o zbliżającym się terminie składania wniosków o przyznanie stypendiów za aktywność społeczną i wyniki w nauce na okres wrzesień - grudzień 2020, który mija 15 września. Poniżej link do informacji o stypendiach.

bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/90/Stypendium_za_aktywnosc_spoleczna_i_wyniki_w_nauce/

Do wniosku musi być dołączona kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego, natomiast we wniosku powinny znaleźć się osiągnięcia ucznia za cały rok szkolny 2019/2020.

Wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku, pokój 02, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.

wniosek o przyznanie stypendium
Rozszerzona zawartość newsa