Wznowienie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w klasach 1 - 3
Dodane przez szymek dnia 18/05/2020 15:53:37

Drodzy Rodzice,

Od 25 maja 2020 r., planowane jest uruchomienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku.

W związku z tym, prosimy Państwa Rodziców/Prawnych Opiekunów o zapoznanie się z obowiązującym:
- harmonogramem etapów wznawiania zajęć opiekuńczo -wychowawczych w klasach I-III,
- procedurami wznowienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej klas I-III w okresie epidemii,
- wnioskiem wraz z załącznikami.

Wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone zostaną na stronie www szkoły wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami. Rodzice/Opiekunowie pobierają druki ze strony internetowej i po wypełnieniu przesyłają je drogą elektroniczną lub wrzucają do skrzynki pocztowej przy wejściu ocznym do budynku szkoły.

Rodzice dzieci przyjętych na wznowione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie podanym w harmonogramie.

Z wyrazami szacunku
Dorota Karpińska
Dyrektor ZSS w Ełku


Rozszerzona zawartość newsa