Organizacja pracy szkoły w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Dodane przez kjoanna dnia 19/03/2020 12:27:27
Bardzo prosimy uczniów, rodziców i pracowników szkoły o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zaleceniami dotyczącymi organizacji pracy w najbliższych dniach. Jest to dla nas wszystkich sytuacja nowa i trudna. Liczymy na wyrozumiałość, współpracę i pomoc, a przede wszystkim na samodyscyplinę i poważne traktowanie powierzonych zadań.

1. Wszyscy wychowawcy są zobowiązani do sprawdzenia, czy uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mają dostęp do Internetu, czy posiadają aktywne konta w e-dzienniku oraz czy w e-dzienniku są aktualne numery telefonów.

2. Nauczycieli prosimy o rozsądne zadawanie prac domowych, zadań do wykonania i materiałów do samodzielnej pracy oraz określanie czasu pracy na wykonanie zadania z uwzględnieniem różnych specyficznych możliwości pracy w domu, dostępu do Internetu warunkach domowych.

3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazywanie informacji o wskazówkach do pracy, zleconych zadaniach i innych aktywnościach również do wychowawcy klasy, tak aby miał wgląd do całości działań w ramach zdalnej edukacji.

4. Rodziców i uczniów prosimy o zgłaszanie do wychowawców problemów, na jakie napotykają w czasie zdalnej pracy.

5. Uwzględniając różne warunki lokalowe, możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych, nie przewidujemy ustalenia stałego rozkładu planu zajęć dla poszczególnych oddziałów.

6. Rodziców uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prosimy o kontakt z nauczycielem wspomagającym lub z wychowawcą, w celu ustalenia zasad współpracy.

7. Istnieje możliwość wypożyczenia lektur z biblioteki szkolnej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji do pań pracujących w bibliotece szkolnej.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ze wzajemny zrozumieniem

Dyrektor Szkoły
Dorota Karpińska

Rozszerzona zawartość newsa