Drodzy rodzice i uczniowie!
Dodane przez szymek dnia 13/02/2020 11:07:35

Od 17 lutego do 21 lutego 2020 r. w szkole odbywać się będzie ewaluacja problemowa (MEN):

Obszary poddawane badaniu:
• Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
• Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
• Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Drodzy rodzice i uczniowie!


W tych dniach przeprowadzane będą, przez pracowników Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku, ankiety wśród uczniów i rodziców, spotkania z uczniami, rodzicami, partnerami szkoły, obserwacje lekcji:
• Ankietowanie uczniów klas VI, VII oraz VIII odbędzie się w dniu 18 lutego na 4, 5, 6 lekcji- zgodnie z przygotowanym harmonogramem,
• Wywiad z rodzicami odbędzie się w dniu 18 lutego o godz. 16.30,
• Wywiad z partnerami szkoły odbędzie się w dniu 20 lutego o godz. 12.00.

Dorota Karpińska


Rozszerzona zawartość newsa