Wnioski o stypendium
Dodane przez szymek dnia 29/08/2019 20:42:05
Wnioski o stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce można składać do 15 września w w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Do wniosku musi być dołączona kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego oraz inne osiągnięcia za rok szkolny 2018/2019.

Szczegóły oraz wniosek dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/90/Stypendium_za_aktywnosc_spoleczna_i_wyniki_w_nauce/
Rozszerzona zawartość newsa