Egzamin ósmoklasisty
Dodane przez kjoanna dnia 09/04/2019 10:31:19
Informujemy, że EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbędzie się w zaplanowanych terminach.

Uczeń na egzaminie


Zasady ogólne
Egzamin ósmoklasisty jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków jej ukończenia.
Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu w danym roku szkolnym, musi powtórzyć ostatnią klasę i przystąpić do niego w roku następnym.

Przebieg egzaminu
Zbiórka uczniów o godzinie 8:20 przed salą gimnastyczną Wejście na salę (według wykazu wywieszonego na drzwiach).
Uczeń powinien mieć przy sobie aktualną, podstemplowaną legitymację szkolną oraz długopis z czarnym atramentem, a na matematykę - linijkę.
Można posiadać również małą butelkę z wodą, która w czasie egzaminu powinna być stawiana na podłodze, przy nodze stolika, aby nie zniszczyć materiałów egzaminacyjnych.
Obowiązuje bezwzględne stosowanie się do poleceń przewodniczącego lub członka zespołu nadzorującego oraz zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.

8:30 – wchodzenie do sali według listy i zajmowanie miejsca zgodnie z wylosowanym numerem;
8:50 – przedstawiciel uczniów z sali oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego – odbiór arkuszy pierwszego zakresu/poziomu w gabinecie dyrektora szkoły;
9:00 - czynności organizacyjne i rzeczywisty czas pracy z arkuszem.

Pamiętaj o:
• sprawdzeniu poprawności numeru PESEL i danych osobowych,
• prawidłowym zakodowaniu arkusza egzaminacyjnego,
• sprawdzaniu kompletności arkusza egzaminacyjnego,
• rozpoczynania pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,
• zgłaszania konieczności skorzystania z toalety,
• zasadach oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy,
• dodatkowym czasie (5 minut) przeznaczonego na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,
• konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu,
• możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Wyniki egzaminu będą znane 14 czerwca 2019 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymamy 21 czerwca 2019 r

POWODZENIA

Rozszerzona zawartość newsa