Mały Mistrz
Dodane przez szymek dnia 10/03/2019 21:10:21

W Zespole Szkół Sportowych w klasach 1b, 2a, 3a nauczyciele wychowania fizycznego wraz z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej realizują program Mały Mistrz.

Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.

Projekt finansowany jest z budżetu Urzędu Miasta Ełku

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Anna Kuczyńska, Beata Staniszewska, Teresa Mierzwińska

Nauczyciele wychowania fizycznego: Michał Rutkowski, Krzysztof Konowalski, Grzegorz Orzeł


Rozszerzona zawartość newsa