Rekrutacja do klas czwartych sportowych i ogólnych
Dodane przez szymek dnia 25/02/2019 20:44:29

Termin składania wniosków do klas czwartych (sportowych i ogólnych)
od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Terminy prób sprawności fizycznej z piłki nożnej i piłki siatkowej

I termin 11 maja 2019 r. (sobota), godz. 9:00

II termin 18 maja 2019 r. (sobota) godz. 9:00

Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat do klasy sportowej powinien dostarczyć
• orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.
lub jeżeli posiada to tylko:
• aktualną kartę sportowca potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia
.

Szczegółowe informacje w zakładce REKRUTACJA|SP Sportowa


Rozszerzona zawartość newsa