Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych
Dodane przez kjoanna dnia 31/12/2018 15:39:09
Znamy już ostateczne wyniki etapu szkolnego konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Miło nam poinformować, że do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowali się następujący uczniowie:

szkoła podstawowa

matematyka - Paweł Krysiewicz 8a, Julia Szulc 8a - opiekun Anna Rutkowska, Oliwier Piętko 8b - opiekun Grażyna Buksińska/Anna Rutkowska

język angielski - Paweł Krysiewicz 8a - opiekun Dorota Wyłuda

gimnazjum

matematyka - Bartosz Michałowski - 3N, Kacper Prawdzik - 3S, Jakub Sieńkowski - 3S - opiekun Joanna Kupidłowska

wiedza o społeczeństwie - Jakub Usiak - 3S - opiekun Andrzej Mocarski.

Przed uczniami jednak jeszcze bardzo dużo pracy. Etap wojewódzki już w lutym. Jest o co walczyć. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół odpowiednio ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych. Nagrodą jest również ocena celująca z przedmiotu objętego konkursem i zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu, co jest jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z tego przedmiotu.

Tytuł laureata konkursu przedmiotowego otrzymują uczestnicy etapu wojewódzkiego pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom i życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów!!!
Rozszerzona zawartość newsa