Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie"
Dodane przez szymek dnia 04/09/2018 20:58:19
Zajęcia „wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane w szkole podstawowej w klasach IV–VIII, w klasach III gimnazjum i klasach I-III liceum ogólnokształcącego. Przed podjęciem decyzji o uczestniczeniu dziecka w zajęciach prosimy o zapoznanie się z programem nauczania w poszczególnych klasach
Na realizację zajęć WDŻ w szkołach publicznych przeznacza się w szkolnym planie nauczania, w każdym roku szkolnym, dla uczniów poszczególnych klas, po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
W klasach realizujących nową podstawę programową (IV, V, VII, VIII) informacja o udziale w zajęciach znajdzie się na świadectwie szkolnym.

program nauczania wdż w klasie 4
program nauczania wdż w klasie 7
program nauczania wdż w klasie 8
program nauczania wdż w liceum ogólnokształcącym
Rozszerzona zawartość newsa