Obycie umila życie
Dodane przez szymek dnia 10/05/2018 15:32:57


W kwietniu, wśród uczniów klas czwartych, został przeprowadzony szkolny konkurs wiedzy o savoir-vivre. Celem konkursu było uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych zarówno w szkole, domu jak i w miejscach publicznych, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Przeprowadzono szereg lekcji poświęconych zasadom dobrego wychowania, z wykorzystaniem książek o dobrym wychowaniu dostępnych w Bibliotece Szkolnej.
I m-ce - Wiktoria Pieśnikowska kl. IVd
II m-ce -Laura Jastrzębska kl. IVd
III m-ce Patrycja Pieśnikowska kl. IVd
Wyróżnienie- Igor Nadolny kl. IVb
Gratulujemy !!!!!

Organizatorzy konkursu: B. Florczyk i I. Jastrzębska

Rozszerzona zawartość newsa