Jestem tu szczęśliwy – moje miasto, moja kraina
Dodane przez szymek dnia 10/04/2018 08:18:55


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI KLAS IV- VII

CELE KONKURSU
• pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
• łowienie talentów,
• promocja dobrej twórczości,
• literacka przygoda dla dzieci młodzieży oraz opiekunów,
• pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury,
• konfrontacje twórczości literackiej dzieci,
• promocja utalentowanych młodych literatów.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych,
2. Szkoły nadsyłają po 5 wierszy, dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach, wyłonionych przez komisję szkolną.
3. Każdy zestaw tekstów powinien być opatrzony podpisem oraz zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, telefon, nazwa i adres szkoły.
4. Umieszczony pod tekstem odręczny podpis autora jest potwierdzeniem, że nadesłany utwór został napisany samodzielnie.
5. Prace konkursowe (wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4) należy przesłać w terminie do 7.05.2018r.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
7. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów.
8. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru nagród.
9. Teksty nagrodzone zostaną opublikowane w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
Zespół Szkół Sportowych
ul. Suwalska 15
19-300 Ełk
Tel. (87)7326370
Wszystkie informacje udzielane będą pod numerem (87)7326377


Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
Jolanta Rynkowska
Hanna Tyszko


Rozszerzona zawartość newsa