Ubezpieczenie uczniów
Dodane przez szymek dnia 11/09/2017 19:05:30

Składka za ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków uczniów Zespołu Szkół Sportowych w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 43 zł.


W zakładce Rodzice|Ubezpieczenia znajdują się:

Ogólne warunki ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
Aneks nr 1 do tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu
Rozszerzona zawartość newsa