Bezpieczny Internet - poradnik dla rodziców
Dodane przez dnia 15/02/2008 09:42:43
Komputer jest jednym z najważniejszych narzędzi służących wspólczesnemu człowiekowi. Jednakże dostęp do Internetu powoduje, że narzędzie to może być wykorzystywane do różnych celów, nie koniecznie pożytecznych. Na zagrożenia występujące i związane z Internetem narażony jest każdy jego użytkownik, ale głównie problem ten dotyka dzieci i młodzież. Stąd też wynika niezwykle ważna i odpowiedzialna rola szkoły i domu, gdyż to te instytucje powinny uczyć dziecko właściwego kożystania z Internetu.

Według badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez agencję Gemius, na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje wynika, iż aż 71,6% rodziców uważa, że Internet może być bardziej bezpieczny, a 16,2% rodziców w ogóle nie widzi żadnych zagrożeń związanych z kożystaniem z Internetu.

Zaniepokojony ww. danymi Rzecznik Praw Dziecka we współpracy Z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej opracował poradnik (wybrać odsyłacz wersja PDF) dla rodziców "Komputer i Internet w domu" pokazujący, jak prawidłowo zarządzać domowym systemem komputerowym. Rzecznik Praw Dziecka Planuje dotarcie do rodziców ze wspomnianą publikacją za pośrednictwem szkól.
Dlatego też, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w przekazaniu rodzicom informacji o poradniku. Poradnik publikowany jest na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka, pod adresem: http://ww.brpd.gov.pl/detail.php?recid=45