Prawo szkolne
Dodane przez szymek dnia 31/01/2007 20:17:31
Statut Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

Statut Liceum Ogólnokształcącego w Ełku

Statut Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku

Regulamin organizacji apeli i uroczystości szkolnych

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin pracowni chemicznej

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin funkcjonowania klas sportowych

Regulamin strojów sportowych

Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego rejestrującego dźwięk i obraz na terenie szkoły

Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Procedury postępowania w sytacjach trudnych

Procedury udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych

Procedura dopuszczania do użytku programów nauczania

Wniosek o dopuszczanie do użytku programu nauczania

Kodeks życia wewnętrznego szkoły