Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2019/2020
Dodane przez szymek dnia 25/02/2019 19:41:57
Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Plany kształcenia do liceum ogólnokształcącego po szkole podstawowej na lata 2019-2023

Plany kształcenia do liceum ogólnokształcącego po gimnazjum na lata 2019-2022

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/2020

Plakat na rok szkolny 2019/2020

Opis testów sprawnościowych
Testy sprawności fizycznej przeprowadzane są dla kandydatów do klas o specjalnościach piłka nożna oraz piłka siatkowa lub koszykowa

Informacje dodatkowe
Przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej kandydat do oddziału sportowego powinien dostarczyć:

 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
  lub, jeżeli posiada to tylko
 • aktualną kartę sportowca potwierdzającą bardzo dobry stan zdrowia

 • Pobierz opis testów sprawnościowych do klas o specjalności piłka nożna 2019/2020
  Pobierz 0pis testów sprawnościowych do klas o specjalności piłka siatkowa i koszykowa, 2019/2020
  Pobierz tabelę przeliczenia na punkty wyników prób uzyskanych w testach sprawności fizycznej w piłce siatkowej chłopców
  Pobierz tabelę przeliczenia na punkty wyników prób uzyskanych w testach sprawności fizycznej w piłce siatkowej dziewcząt

  Rejestracja kandydatów
  Nabór do szkoły odbywa się elektronicznie. Zgodnie z terminarzem rekrutacji, między 6 maja 2019 r., a 14 czerwca 2019 r. zarejestruj się w systemie, wydrukuj podanie i dostarcz do szkoły pierwszego wyboru.