Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
♠ Rozpoczynamy rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 ♠
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook30/05/2020 13:08:24 
 
Rekrutacja 2020/2021
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Lekcje z TVP!!!
Ruszyły pierwsze lekcje z TVP!

Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na VOD.TVP.PL. Można obejrzeć je na kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia.Lekcje trwają ok 25 min, 5 min przerwy i kolejna lekcja.Poza materiałami premierowymi, udostępnione zostaną także powtórki lekcji.
Powtórki lekcji tego samego dnia:

- od godz. 12:30 - klasy I - IV

- od godz. 14.00 - klasy: V, VII i VIII

- od godz. 14.30 - klasy VI.

Po emisji lekcję są dostępne na platformie vod.tvp.pl: Powtórki: https://vod.tvp.pl/kolekcja/szkola-z-tvp


Klasa I - TVP Sport - od 8.00 do 9.30 - 3 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa II - TVP Rozrywka - od 8.00.do 9.30 - 3 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa III- TVP Historia - od 8.00.do 9.30 - 3 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa IV- TVP 3 - od 8.00.do 10.00 - 4 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa V- TVP Historia- od 9.30.do 11.30 - 4 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa VI - TVP 3 - od 10.00.do 12.00 - 4 lekcje dziennie - od poniedziałku do piątku

klasa VII - TVP Rozrywka -od 9.30 do 12.30 -5 lekcji - od poniedziałku do piątku

klasa VIII - TVP Sport -od 9.30 do 12.30 -5/6 lekcji - od poniedziałku do piątku

Zachęcamy do korzystania!
Lektury Empik
Ogłoszenie

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11tysiecy e-bookow i audiobookow dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPone'a

Jak skorzystać z promocji? 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod. 2. Otrzymany kod sprawdzający na stronie https://www.empik.com/premium/kupon. 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com. 4. Aktywuj usługę Empik Premium. 5. Pobierz aplikacje Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane posiadanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

Polecamy również: www.wolnelektury.pl www.lektury.gov.pl www.polona.pl

Hanna Tyszko

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!
Ogłoszenie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

12 marca do 10 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej zawiesił działalność dydaktyczną, wychowawczą i oświatową większości placówek. 25 marca 2020 r. weszły w życie dwa rozporządzenia, tj.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym z dniem 30 marca 2020 r. do 12 kwietnia 2020 r. w naszej szkole obowiązywać będzie nowy plan lekcji.

W planie lekcji pozostały zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia artystyczne, które będą jednak realizowane poza planem – nauczyciele będą dla każdej grupy planować pracę, którą mogą wykonać w dowolnym czasie. Poza planem realizowane są również zajęcia: religii, etyki, godzin wychowawczych, edukacji dla bezpieczeństwa, podstaw przedsiębiorczości, rehabilitacji z elementami ratownictwa.

Licząc na dotychczasową przychylność i zrozumienie, pozdrawiam wszystkich Rodziców i Uczniów! Do szybkiego zobaczenia!

Dorota Karpińska

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku

Nauczanie zdalne
Szanowni Rodzice i Uczniowie

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzam od dnia 25 marca 2020 r. organizację pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe.

1. W ZSS obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, z uwzględnieniem możliwości łączenia w bloki tematyczne godzin z danego przedmiotu. W takich przypadkach nauczyciel dostosowuje tygodniowy zakres treści nauczania do danej klasy, uwzględniając równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów zgodnie ze swoim planem. Umożliwia uczniom naukę treści programowych dostosowując wymagania do możliwości psychofizycznych uczniów, uwzględniając trudności komunikacyjne oraz ograniczenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z planu lekcji wyłączone są godziny zajęć wspomagania psychologiczno-pedagogicznego, lekcje wychowania fizycznego, treningi, lekcje muzyki, plastyki, religii, które powinny być realizowane w oparciu o kontakt nauczyciela z uczniami poszczególnych klas. Zajęcia informatyki będą odbywać się bez podziału na grupy- jeden raz dla ucznia.

2. Po tygodniu funkcjonowania dokonamy analizy sprawności systemu pracy.

3. Nauczyciele organizując zajęcia on-line biorą pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

4. Wychowawcy są zobowiązani do stałego kontaktu z nauczycielami, rodzicami i uczniami, w celu zapobiegania nadmiernemu obciążeniu uczniów.

5. Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce wykorzystując w tym celu możliwości e-dziennika, platformy edukacyjne, prace samodzielne uczniów, ćwiczenia on-line, a szczególności platformę e-podręczniki. Nauczyciele wskazują terminy uzupełniania zadań, ćwiczeń, prac domowych w e-dzienniku. Uwzględniając przy tym możliwości uczniów, szczególnie przy opanowywaniu nowych treści programowych. Nauczycie wyznaczają godziny bezpośrednich konsultacji z uczniami lub rodzicami, przekazując je do wiadomości zainteresowanych poprzez e-dziennik.

Z życzeniami zdrowia i mając nadzieję na jak najszybsze spotkanie w szkole, pozdrawiam wszystkich rodziców a przede wszystkim naszych kochanych uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku
Dorota Karpińska


Jak wygrać z koronawirusem w szkole sportowej
Koniec laby, czas do roboty. Jak widać na filmiku, siatkówkę można ćwiczyć wszędzie, nawet w domu, zatem Waszym zadaniem jest ćwiczenie w tym tygodniu z filmików umieszczonych poniżej. Poprzez ćwiczenia fizyczne poprawiamy swoją odporność, aby się nie dać wirusowi. Miłych ćwiczeń
Jarek Andrzejewski

Kontakt z pielęgniarką szkolną
OgłoszenieW zawiazku z kontynuacją zawieszonych zajęć edukacyjnych kontakt z pielęgniarką szkolną jest możliwy od pn -pt w godz 9.00-12.00 tel. 87 732 63 76 oraz mail:
pielegniarka.szkolna.zss6@gmail.com

Pielęgniarka
Agnieszka Cwalina
Zdalna nauka - porady
Bezpieczeństwo w sieci.

W związku z obecną sytuacją (zagrożenie epidemią) uczycie się, komunikujecie z innymi osobami poprzez Internet. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, to jest:

Nie udostępniajcie swoich prywatnych danych nieznanym osobom!

Nigdy nie podawajcie nikomu swoich prywatnych haseł!

Używajcie programów antywirusowych i antyspamowych!

Nie wierzcie wszystkiemu co czytacie w sieci!

Nigdy nie umawiajcie się i nie korespondujcie z nieznaną osobą!

Nigdy nie używajcie webkamery podczas rozmowy z osoba, której nie znacie!

Nie odpowiadajcie na zaczepki w sieci!

O niepokojących sytuacjach zawsze powiadamiajcie rodziców!

Więcej informacji i porad dotyczących organizacji pracy w trakcie zdalnego nauczania:

PORADNIK DLA UCZNIÓW: Jak zorganizować sobie pracę w domu?

PORADNIK DLA RODZICÓW: Jak wspierać i motywować swoje dzieci do pracy/nauki?


Organizacja pracy szkoły w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Ogłoszenie Bardzo prosimy uczniów, rodziców i pracowników szkoły o zapoznanie się z poniższymi informacjami i zaleceniami dotyczącymi organizacji pracy w najbliższych dniach. Jest to dla nas wszystkich sytuacja nowa i trudna. Liczymy na wyrozumiałość, współpracę i pomoc, a przede wszystkim na samodyscyplinę i poważne traktowanie powierzonych zadań.

1. Wszyscy wychowawcy są zobowiązani do sprawdzenia, czy uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mają dostęp do Internetu, czy posiadają aktywne konta w e-dzienniku oraz czy w e-dzienniku są aktualne numery telefonów.

2. Nauczycieli prosimy o rozsądne zadawanie prac domowych, zadań do wykonania i materiałów do samodzielnej pracy oraz określanie czasu pracy na wykonanie zadania z uwzględnieniem różnych specyficznych możliwości pracy w domu, dostępu do Internetu warunkach domowych.

3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazywanie informacji o wskazówkach do pracy, zleconych zadaniach i innych aktywnościach również do wychowawcy klasy, tak aby miał wgląd do całości działań w ramach zdalnej edukacji.

4. Rodziców i uczniów prosimy o zgłaszanie do wychowawców problemów, na jakie napotykają w czasie zdalnej pracy.

5. Uwzględniając różne warunki lokalowe, możliwość dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych, nie przewidujemy ustalenia stałego rozkładu planu zajęć dla poszczególnych oddziałów.

6. Rodziców uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi prosimy o kontakt z nauczycielem wspomagającym lub z wychowawcą, w celu ustalenia zasad współpracy.

7. Istnieje możliwość wypożyczenia lektur z biblioteki szkolnej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji do pań pracujących w bibliotece szkolnej.

Mamy nadzieję, że spotkamy się ze wzajemny zrozumieniem

Dyrektor Szkoły
Dorota Karpińska
Rekrutacja - komunikat
Ogłoszenie

dotyczący postępowania uzupełniającego nabór do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawkowych prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2020/2021

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wprowadza się zmiany terminów w postępowaniu uzupełniającym nabór do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwe od 1 czerwca 2020.

Lekcje internetowe i telewizyjne
OgłoszenieMinisterstwo Edukacji Narodowej, na czas zamknięcia szkół, przygotowało propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem zajęć zamieszczonym na tej samej stronie. Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy do udziału w tych zajęciach.
Aby jak najefektywniej skorzystać z materiałów przygotowanych przez MEN warto zapoznać się z opisem Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje
MEN utworzyło również specjalne pasmo edukacyjne w telewizyjach TVP, TVP Kultura i TVP ABC dla uczniów i nauczycieli. Pod wskazanym linkiem można znaleźć aktualny program telewizyjny.
Uwaga, zestawy powtórzeniowe do egzaminu ósmoklasisty
OgłoszenieUczniowie klas ósmych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, każdego dnia (w dniach od 16 marca do 25 marca 2020 r.), znajdą zestawy powtórzeniowe przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego do samodzielnego rozwiązania. W celu sprawdzenia przygotowanych przez siebie odpowiedzi do tych testów, rozwiązania zadań powtórzeniowych mają pojawiać się każdego dnia o godz. 15.00.

Zachęcamy do samodzielnego rozwiązywania zadań.

Strona 4 z 147 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoProjekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

2187786 Unikalnych wizyt