Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook22/10/2018 01:38:50 
 
Rekrutacja 2018/2019
Informator
SP Sportowa
Świetlica
Gimnazjum
Liceum
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Miasteczko rowerowe
22 września 2011 r w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się konkurs "Miasteczko Rowerowe". Miał on na celu przypomnienie zasad poruszania się rowerem w ruchu miejskim. Praktyczne konkurencje utrwalały wiedzę ze znajomości zasad ruchu drogowego.
Udział wzięło sześć drużyn z ełckich szkół podstawowych.

Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły:

Beniamin Wróblewski

Grzegorz Korabiewski

Patryk Rowiński

Opiekunem grupy był Pan Jerzy Sowulewski


Spotkanie integracyjne i Otrzęsiny klas pierwszych LO
Spotkanie integracyjne i Otrzęsiny klas pierwszych LO

Dnia 9 września 2011 r. zgodnie z tradycją naszej szkoły odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego. W tym roku miało ono miejsce w Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Parkowej. Chociaż nie było zbyt ciepło i od jeziora powiewał chłodny wiatr, udało się przeprowadzić na świeżym powietrzu zarówno zajęcia z wychowawcami, jak i Otrzęsiny przygotowane przez zeszłorocznych zwycięzców – klasę II D1 pod opieką pani Marzeny Tyborskiej.

Uczniowie klas pierwszych mieli za zadanie między innymi zaprezentować piosenkę na temat swojego przebrania czy narysować karykaturę wychowawcy. Ogromne brawa zebrali także występujący w konkurencji tanecznej czy popychaniu bananem ziemniaka do celu. Zabawa była wyśmienita, jury oceniało surowo, a duch rywalizacji krążył między uczniami. Niestety wygrać wszyscy nie mogli – zwyciężyła klasa I B2, która za rok będzie organizowała Otrzęsiny kolejnemu rocznikowi pierwszaków.
Uczniowie spotkali się także z przedstawicielką policji, która mówiła na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich, rodzajach wykroczeń i przestępstw oraz procedurach postępowania w stosunku do nieletnich.

Na zakończenie spotkania wszyscy chętni mogli zjeść upieczoną na ognisku kiełbaskę albo zagrać w piłkę siatkową na Plaży Miejskiej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy byli obecni na spotkaniu i zaangażowali się w rywalizację między klasami.
DEKLARACJE MATURALNE
Absolwentów z ubiegłych lat informujemy, że na stronach internetowych CKE w Warszawie i OKE w Łomży zostały udostępnione Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012.

Wśród załączników znajdują się, między innymi, wzory deklaracji:

Załącznik 1a. Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego w 2012 r. po raz pierwszy
Załącznik 1b. Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w roku 2010 lub 2011
Załącznik 1c. Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2007 – 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości oraz dla absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005 – 2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych
Składka na RR
Na spotkaniu plenarnym Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku w dniu 18 września 2012 r. ustalono wysokości dobrowolnych składek.
Ustalona składka od rodziny wynosi 30 zł

Wpłat można dokonywać: w księgowości szkoły, do wychowawców klas, na konto Rady Rodziców. Rachunek bankowy RADY RODZICÓW
50 1020 4724 0000 3102 0005 7331
Komunikat - wyniki matury poprawkowej
Komunikat dla uczniów, którzy zdawali egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdali egzamin maturalny w terminie poprawkowym wydawane będą od 13 września w sekretariacie szkoły.

Serdecznie zapraszamy
MATEMATYKA - REAKTYWACJA
W roku szkolnym 2011/2012 nasze Liceum po raz kolejny przystępuje do projektu „Matematyka – Reaktywacja”. Projekt ma pomóc uczniom w przygotowaniu się do obowiązkowej matury z matematyki. Metoda uczenia opiera się na bardzo lubianej przez uczniów pracy z komputerem: za pośrednictwem Internetu będą mieli dostęp do przystępnie napisanych materiałów wykładowych oraz ogromnej liczby interaktywnych elektronicznych ćwiczeń. W zależności od umiejętności i predyspozycji osobistych, stopień trudności będzie powoli zwiększany, aż do osiągnięcia efektu pozwalającego na bezstresowe przystąpienie do egzaminu maturalnego. Wartością dodatkową tego typu nauki jest zwiększenie umiejętności informatycznych oraz ogólnej techniki uczenia się – niekoniecznie matematyki.
Wszystkich uczniów klas pierwszych liceum chętnych do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy w poniedziałek 19.09.2011 o godzinie 14:25 (na ósmej godzinie lekcyjnej) do sali 115 lub bezpośredni kontakt ze Szkolnym Koordynatorem Projektu panią Anną Rutkowską.


Dodatkowe informacje na stronie projektu Strona główna programu
Kolejny projekt edukacyjny „Nasze Pasje”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ełku realizowali kolejny projekt edukacyjny „Nasze Pasje”. Tym razem był on zatytułowany „Człowiek jako twórca i motyw sztuki". Uczestnicy pozalekcyjnych zajęć plastycznych, pod kierunkiem nauczycielki plastyki, pani Eweliny Koniecko, wykonywali szereg prac artystycznych, których tematem był człowiek.


Mamo, tato baw się z razem z nami
Dnia 17 czerwca 2011r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Samorządowych po raz odbyły się Mini Igrzyska „Mamo, tato baw się razem z nami”. Impreza trwała od godziny 8:15 do 12:15. Igrzyska zrealizowane zostały w ramach projektu „Mam wybór –wybieram sport” współfinansowanego przez Urząd Miasta w Ełku. Igrzyska przygotowali i przeprowadzili Katarzyna Cholewińska, Grzegorz Orzeł i Jarosław Andrzejewski we współpracy z wychowawcami.

Celem imprezy było promowanie zdrowego stylu życia oraz wyrabianie czynnego uczestnictwa w zawodach sportowo-rekreacyjnych z udziałem społeczności szkolnej
i pozaszkolnej. Igrzyska umożliwiły promowanie wartości rodzinnych, budowania szacunku dla nich. Stworzyły również rodzicom możliwość aktywnego, atrakcyjnego współdziałania ze szkołą w zakresie wychowania i kształcenia.
Uczestnikami byli uczniowie klas 0 - III i IV-VI. Do wspólnej zabawy zostali włączeni również rodzice i wychowawcy. Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Ewa Litman życząc niezapomnianych i wyjątkowych wrażeń sportowych. Współzawodnictwo klas rozpoczęło się od wspólnej rozgrzewki i prezentacji okrzyków sportowych, które miały zachęcić do wspólnej zabawy i sportowej rywalizacji w duchu poszanowania zasad fair play.

Uczniowie rywalizowali między sobą na poszczególnych poziomach nauczania w formie gier i zabaw ruchowych. Każda klasa miała w danej konkurencji swoich przedstawicieli spośród rodziców. Wszyscy uczestnicy z pełnym zaangażowaniem wykonywali poszczególne zadania. Konkurencje dostarczyły zarówno uczestnikom jak i obserwatorom dużo pozytywnych emocji i uśmiechu.
Założeniem wspólnej zabawy było uczestnictwo każdego dziecka bez względu na sprawność. W tym dniu nie było przegranych, wszyscy bowiem czerpali radość i zadowolenie ze wspólnej rodzinnej aktywności ruchowej. Na zakończenie każda klasa otrzymała nagrody w postaci soków, słodkości z witaminami i dyplomów.
Papugi w Ełckim Domu Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie liceum Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku pod opieką pań Iwony Jastrzębskiej i Edyty Ostrowskiej dokonali całkowitej przemiany dziecięcego pokoju w ełckim Domu Dziecka. W ciągu kilku dni na świeżo odnowionych ścianach namalowali piękne rośliny i zwierzęta. Kolorowe papugi i motyle wywołały uśmiech na twarzach dzieci a mieszkanki pokoju były zachwycone efektem końcowym. Młodzi artyści wykazali duże zaangażowanie, poświęcili swój wolny czas by sprawić radość młodszym dzieciom. Całość imprezy odbyła się w bardzo miłej i wesołej atmosferze, a to wszystko dzięki gościnności mieszkańców i dyrektora ełckiej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Tytuł Szkoły Uczącej Się
Dnia 8 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku miało miejsce ważne wydarzenie – panel koleżeński Szkół Uczących Się pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. W panelu uczestniczyli przedstawiciele z różnych szkół zaangażowanych w program SUS oraz reprezentacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem spotkania było sprawdzenie w praktyce czy szkoła ma i stosuje w codziennej pracy własny wypracowany system zapewniania jakości.
Zaproszeni goście podczas całodniowego pobytu w szkole obserwowali pracę uczniów i nauczycieli w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. W dalszej kolejności odbywały się rozmowy w zespołach zadaniowych: z Samorządem Uczniowskim, nauczycielami, pracownikami biblioteki szkolnej, a także z rodzicami. Dyskusje w grupach tematycznych pozwoliły panelistom lepiej poznać środowisko szkole, jego specyfikę oraz ocenić skuteczność podjętych działań.

Drugą część spotkania zainaugurowała część artystyczna przygotowana przez panią Katarzynę Klimach, Helenę Borową oraz Małgorzatę Klimach. Następnie nauczycielki koordynujące w naszej placówce realizację programu –pani Jolanta Rynkowska, Grażyna Sacharzewska oraz Ewelina Koniecko przedstawiły prezentacje multimedialne ilustrujące zarówno historię szkoły, jak i teraźniejszości, a przede wszystkim działania podejmowane w trakcie realizacji projektu.

Przedstawiona analiza potwierdziła, że poczynania szkoły nie mają charakteru przypadkowego, ale stanowią ciąg systematycznych i wynikających z wewnętrznych potrzeb placówki działań. Następnie po prezentacjach odbyły się dyskusje, w których rozważano trafność doboru wskaźników, kryterium sukcesu i zadań oraz sposobów ich realizacji. Podsumowaniem dyskusji była rozmowa w gronie panelistów na temat spełnienia przez szkołę warunków świadczących o tym, że szkoła w codziennej praktyce troszczy się o jakość pracy całej społeczności szkolnej. W oparciu o przedstawioną dokumentację oraz wnioski uczestników wizyty panelowej przyznano szkole tytuł Szkoły Uczącej Się.

Dyrektor szkoły Ewa Liman serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wzorowej organizacji spotkania i zaangażowali się zarówno w organizację zajęć otwartych, zadbali o wygląd szkoły, przygotowali część artystyczną i poczęstunek. Gorące podziękowania kierujemy za przybycie do rodziców, zaproszonych gości oraz lokalnych mediów – Gazety Olsztyńskiej oraz Radia5 i Baeyr FM oraz do sponsorów Urzędu Miasta Ełk i Rady Rodziców.

Relacja z podsumowania panelu koleżeńskiego
Zaproszenie
Dnia 9 czerwca 2011 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie rodziców dzieci zapisanych od roku szkolnego 2011/2012 do oddziałów "zerowych" i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 6 w Ełku.

Serdecznie zapraszamy
Strona 105 z 110 << < 102 103 104 105 106 107 108 > >>
Kluby i Stowarzyszenia
Matematyka
POLECAMY

Projekty w szkole

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

1656760 Unikalnych wizyt