Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook13/02/2016 13:41:25 
 
Rekrutacja 2015/2016
Informator
SP Sportowa
Gimnazjum
Liceum
Po lekcjach
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Pomyślnie ukończony semestr I w Szkole Podstawowej Sportowej nr 6
Kronika

Dnia 20 stycznia 2016 r. I-III odbyły się zebrania rodziców. Spotkania
miały na celu podsumowanie I semestru 2015/2016r.
W klasie Ia zebrani rodzice otrzymali opisowe oceny swoich pociech. Wyniki świadczą, iż dzieci coraz lepiej czytają, piszą, liczą, poznają podstawowe zasady i reguły współżycia w grupie. Przy rytmach wesołej muzyki pierwszaki z kl. Ia zaprezentowały swoje zdolności i umiejętności. Ważnym elementem spotkania było wręczenie legitymacji ,,Małego Mistrza” przez instruktora p. Katarzynę Klimach. Nauczyciele w naszej szkole stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności oraz zadań.
To wspaniałe popołudnie w szkole sprawiło wiele radości rodzicom i dzieciom.
Dziękuję rodzicom za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Wychowawca kl. Ia G.Syrwid-Paszkowska
Nagrody konkursu plastycznego przyznane naszym utalentowanym uczniom
Kronika

Kliknij, aby zobaczyć galerię

Dnia 22 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „KOCHAJ BLIŹNIEGO”. Jury powołane przez organizatorów, spośród bardzo dużej ilości prac z Ełku i okolic, wysoko oceniło dzieła plastyczne uczniów naszej szkoły. Za zgodność pracy z tematyką, estetykę i oryginalność, dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymali:
I miejsce
KLAUDIA SURAWSKA – klasa IVa SPS nr 6
III miejsce
KAMIL WOROŃCZUK – klasa IVa SPS nr 6
Według komisji konkursowej nasi laureaci wykazali się dużą wyobraźnią i wrażliwością plastyczną przy tworzeniu swoich prac. Wszyscy uczniowie, którzy reprezentowali naszą szkołę w tym konkursie zasługują na wyróżnienie, ponieważ prace plastyczne, które wykonali były pracami twórczymi i ciekawymi artystycznie. Otrzymali ciepłe słowa pochwały i dyplomy. Konkurs stanowił promocję plastycznie uzdolnionych uczniów w środowisku naszego miasta. Z sukcesów uczniów naszej szkoły cieszymy się bardzo i jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!

Opiekun: Katarzyna Klimach
Zapraszamy dzieci z klas I-III na ferie zimowe w szkole!
Ogłoszenie


W dniach 25-29 stycznia 2016 r. w godz. 9.00-13.00 zorganizowane zostaną warsztaty plastyczne m.in. decoupage, zajęcia sportowe z wykorzystaniem pomocy z Radosnej Szkoły, chust klanzy itp., zajęcia świetlicowe, aerobik, zabawy i gry na świeżym powietrzu. Zaplanowane jest wyjście do kina na premierę filmu „Alwin i wiewiórka- wielka wyprawa” oraz do sali zabaw w Zaciszu. Ferie w szkole zakończymy zabawą karnawałową. Wszyscy uczestnicy maja zapewniony obiad i opiekę wolontariuszy- nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych.

Szczegółowy program zajęć (kliknij, aby przeczytać)

Zapraszamy!
Konkurs czytelniczy "Akademia Pana Kleksa"
KronikaDnia 15.01.2015 roku w bibliotece szkolnej SPS 6 w Ełku odbył się konkurs czytelniczy który był przeznaczony dla uczniów klas 4.

Uczestników obowiązywała znajomość książki Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”, oraz wiedza o jego twórczości.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Jana Brzechwy, sprawdzenie stopnia znajomości książki, kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów zapamiętanych wiadomości oraz zdrowej rywalizacji i współ - zawodnictwa.

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów.

Konkurs obejmował zadania: zestaw pytań otwartych i krzyżówkę.

W skład komisji weszły panie: Jolanta Rynkowska, Hanna Tyszko.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Anna Lewandowska Kl. 4c
II miejsce Michał Bieliński Kl. 4a
II miejsce Kornelia Charmuszko Kl. 4c
III miejsce Pola Kopiczko Kl. 4c

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Hanna Tyszko
Na Granicy- Mój Wybór, Moja Odpowiedzialność
Kronika

Kliknij, aby zobaczyć galerię

W grudniu uczniowie klas IS i IN gimnazjum brali udział w Projekcie "Na Granicy- Mój Wybór, Moja Odpowiedzialność" przygotowanym i przeprowadzonym przez Fundację Ratujmy Życie. Uczniowie dzięki narkogoglom mogli w sposób naoczny i na trzeźwo zobaczyć jak zmienia się postrzeganie świata po zażyciu narkotyków, omówili szkodliwość narkotyków i ich wpływ na życie oraz podczas warsztatów poznali alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu.
Rodzice natomiast dowiedzieli się w jaki sposób rozpoznać, że ich dziecko może mieć kontakt z narkotykami i gdzie mogą szukać pomocy. Podczas zajęć była również możliwość porozmawiania z osobą która zażywała narkotyki. Mężczyzna opowiedział, jak to wyglądało w jego przypadku i uświadomił rodzicom jak duży mają wpływ na to, co dzieje się z ich dziećmi. Dziękujemy Fundacji Ratujmy Życie, szczególnie Pani Annie Polakowskiej za realizację projektu w naszej szkole.
Dziękujemy uczniom za aktywny udział w zajęciach.

Koordynator realizacji projektu w szkole: Dorota Karpińska i Katarzyna Cholewińska
Pierwsza Pomoc - to dziecinnie proste
Kronika

Kliknij, aby zobaczyć galerię

W grudniu Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy razem z PKP S.A. oraz Przewozami Regionalnymi, a także szkołami objętymi Programem Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować" zorganizowała kolejną edycję ogólnopolskiej akcji pod hasłem: "Pierwsza Pomoc - to dziecinnie proste".
Oczywiście, na dworcu kolejowy w Ełku, po raz kolejny nie mogło zabraknąć uczniów Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6. Dzięki naszym młodym ratownikom, każdy chętny mógł zapoznać się z zasadami postępowania podczas wzywania pomocy i wykonywania resuscytacji krążeniowo –oddechowej. Ich pracę wspierał wykwalifikowany instruktor programu i nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych: Katarzyna Cholewińska i Tomasz Kowalko. Takie akcje pokazują, jak duża jest potrzeba powszechnych szkoleń z pierwszej pomocy. W razie nagłego zdarzenia , od wiedzy każdego z nas zależy zdrowie i życie innych ludzi. Gratulujemy uczniom wspaniałej postawy, wiedzy i zaangażowania podczas akcji.

Młodzi ratownicy:Gaja Jastrzębska, Mikołaj Jastrzębski, Patryk Kwiatkowski, Krzysztof Przybysz, Kamil Worończuk

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Cholewińska, Tomasz Kowalko
Tutoring- nowy projekt w naszej szkole!
Ogłoszenie

Nowy projekt związany jest z wszechstronnym wsparciem ucznia w jego rozwoju. Skierowany jest do uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz pierwszych gimnazjum, którzy do końca ferii zimowych dokonają wyboru swojego indywidualnego opiekuna- tutora. Po feriach przeanalizowane zostaną zgłoszenia uczniów do poszczególnych nauczycieli i podjęte zostaną kolejne kroki związane z realizacją projektu.

Zapraszamy rodziców i uczniów do zapoznania się z prezentacją dotyczącą tutoringu oraz autoprezentacjami nauczycieli biorących udział w projekcie.

Indywidualny kontakt, który stanowi istotę tutoringu pozwala opiekunowi rozpoznać:

  • przede wszystkim mocne strony ucznia, rozmaite talenty i zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do siebie, innych ludzi i świata jako takiego.
  • Turing umożliwia zatem nie tylko skuteczną realizację zasady indywidualizacji w procesie kształcenia i wychowania, ale przede wszystkim pozwala na pełną personalizację kontaktu czyli uwzględnianie specyfiki funkcjonowania osoby uwarunkowanej różnicami na poziomie biologicznym, psychicznym i społecznym.
  • Tak szeroka znajomość młodego człowieka pozwala więc tutorowi na stosowanie różnych form wspierania jego rozwoju, przede wszystkim jednak tych, które nazywamy „strategiami pozytywnymi”.

Projekt realizowany jest we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Dorota Karpińska

Prezentacja tutoringu

Dorota Karpińska, Joanna Kupidłowska, Elżbieta Kalinowska, Grzegorz Orzeł
Katarzyna Klimach, Teresa Gorajewska, Ewa Litman, Katarzyna Cholewińska
Iwona Kacprzyk, Jolanta Rynkowska

Uwaga
OgłoszenieDo 20 stycznia 2016 r. można składać do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce - na okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.
W nowym roku w budżecie miasta na stypendia zaplanowano 40 tys. zł.


Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
- osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza
niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Druki wniosków można pobrać:
1) w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku
2) z BIP Urzędu Miasta Ełku (również poprzez stronę internetową szkoły, zakładka Polecamy: Urząd Miasta)
Gratulacje
KronikaUczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku brali udział w konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Konkursy te organizowane są corocznie i są okazją do zmierzenia się naszych uczniów z rówieśnikami z województwa warmińsko-mazurskiego. Laureaci wojewódzkich konkursów z języka polskiego i matematyki są zwolnieni z części I sprawdzianu, a laureaci z języka obcego z części II . Otrzymują też max. liczbę punktów z danej części sprawdzianu ponadto otrzymują najwyższą ocenę (celującą) z przedmiotu. W tym roku uczniowie mają szansę na zdobycie 8 tytułów laureata.

Gratuluję zakwalifikowania się do etapów wojewódzkich następującym uczniom:
-Niecikowska Karolina (6a j. polski, nauczyciel prowadzący: J. Rynkowska);
-Lutyńska Gabriela (6a j. polski, nauczyciel prowadzący: J. Rynkowska);
-Jonik Szymon (6b, j. angielski, nauczyciel prowadzący: M. Sutnik);
-Dębek Szymon (6b, matematyka, nauczyciel prowadzący p. A.Rutkowska;
-Sieńkowski Jakub (6a, matematyka, nauczyciel prowadzący p. K. Frankiewicz)
-Bukowski Jakub (6c, matematyka, nauczyciel prowadzący p. A. Łabanowska)
-Lewandowski Artur (6c, matematyka, nauczyciel prowadzący p. A. Łabanowska)
-Bukowski Jakub (6c, przyroda, nauczyciel prowadzący p. B. Florczyk)
-Lewandowski Artur (6c, przyroda, p nauczyciel prowadzący. B. Florczyk).

Uczniom i nauczycielom dziękuję za ciężką pracę, życzę wytrwałości w dalszych przygotowaniach. Jestem przekonana, że uczniowie poczuli smak zwycięstwa i zrobią wszystko by zdobyć tytuły laureatów. Rodzicom dziękuję za wspieranie swoich dzieci w przygotowaniach, za troskę o sukcesy
w nauce. Wszystkich nauczycieli proszę o życzliwość i zrozumienie dla przygotowujących się uczniów. Mobilizujmy uczniów do pracy, rozbudzajmy w nich wolę sukcesu i dążenie do osiągnięcia założonego celu.

Dyrektor Ewa Litman
Odznaka sprawnego lekkoatlety i gimnastyka w naszej szkole
Kronika

Kliknij, aby zobaczyć galerię


Uczniowie klasy Ia Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku chętnie i wytrwale pracowali nad zdobyciem sprawności z programu „Mały Mistrz”, jakimi są Lekkoatleta i Gimnastyk. Podczas zajęć najmłodsi sportowcy z wielkim zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia rozciągające i wzmacniające wszystkie mięśnie, aby dobrze przygotować się do bycia świetnym lekkoatletą i gimnastykiem. Z powodzeniem zaliczyli wszystkie próby Minitestu i na początku zdobyli sprawność lekkoatlety. Pierwszym testem był marszobieg na dystansie 600 m i dla niektórych sześciolatków był to pierwszy tak długi dystans do pokonania. Wszystkie dzieci ukończyły wyznaczony odcinek i były z siebie bardzo dumne!. Kolejnym testem był zwis na drążku. Każdy uczeń z dużym zaangażowaniem starał się pokonać własne słabości, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Trzecią próbę stanowił bieg wahadłowy 10 x 5m. Wykonanie tego zadania przyniosło dzieciom dużo radości i satysfakcji, ponieważ osiągnięte wyniki były bardzo dobre, a nawet padły rekordy. Zdobycie sprawności gimnastyka związane było z pokonaniem gimnastycznego toru przeszkód, wykonaniem ćwiczeń ze skakanką, woreczkami i szarfami. Uczniowie chętnie uczestniczyli w różnych zabawach i grach związanych ze skokami, podskokami i przysiadami. Wszystkie ćwiczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa były wykonywane pod czujnym okiem pani Katarzyny Klimach (nauczycielki wychowania fizycznego) i pani Grażyny Syrwid-Paszkowskiej (wychowawczyni klasy Ia). Wszyscy uczniowie w sposób zadawalający opanowali przewroty na materacu, przejście po równoważni i przeskoki zawrotne przez ławeczkę. Najmłodsi sportowcy z ogromną radością uczestniczyli we wszystkich lekcjach, które nauczyły dzieci harmonijnego współżycia w grupie i miały duży wpływ na rozwój ich ogólnej sprawności fizycznej. Wszyscy uczniowie na 100% wykonali swoje zadania. Gratulujemy!.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Klimach, Grażyna Syrwid-Paszkowska
Jasełka w naszej szkole
Kronika

Kliknij, aby zobaczyć galerię

Uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6, Gimnazjum Sportowego i Liceum Ogólnokształcącego już kolejny raz przygotowali dla swych pedagogów oraz zaproszonych gości oryginalne Jasełka. Występy zaprezentowane przez uzdolnionych wokalnie i aktorsko uczniów wprowadziły uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny nastrój. Mądre słowa płynące ze szkolnej sceny uświadomiły nam, dlaczego co roku czekamy na te święta. Dla Polaków to wielowiekowa tradycja, stanowiąca nierozerwalną część naszej kultury. Pani dyrektor Ewa Litman ciepłe słowa skierowała do zaproszonych gości i uczniów życząc, aby te magiczne święta przepełnione były rodzinną atmosferą, radością i miłością. Spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami obfitowały w świąteczne prezenty, życzenia i wspólne śpiewanie kolęd. Uroczystość dostarczyła wszystkim wielu wrażeń i wzruszeń oraz skłoniła do refleksji.

Prowadzenie, zdjęcia: Katarzyna Klimach

Nagłośnienie: Tomasz Kowalko
Strona 1 z 55 1 2 3 4 > >>
POLECAMY

Poćwicz online
Projekty w szkole
Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

PTFPTF
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Samorządowych w Ełku
kontakt z administratorem

875204 Unikalnych wizyt