Zespół Szkół Sportowych w Ełku
   
 
Polska, Warmińsko-Mazurskie, 19-300 Ełk, Suwalska 15, Tel. 87 732 63 70, Napisz do Nas: Sekretariat, Dyrekcja
 
  Strona Główna Dziennik Elektroniczny Rok dla Niepodległej Artykuły Galeria Ogłoszenia Kronika Sukcesy Sport Facebook09/03/2021 04:05:56 
 
Rekrutacja 2021/2022
Informator
Świetlica
SP Sportowa
Liceum (GIM)
Liceum (SP)
Rodzice
Nauczyciel
Gazetka
Organy szkoły
Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Ełk na rok szkolny 2021/2022 oraz do klas czwartych
OgłoszenieRozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego (zerówki).

Zasady rekrutacjiRozpoczynamy rekrutację do klas czwartych na rok szkolny 2021/2022

zasady rekrutacji
MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA-WIELKANOC 2021 SZKOLNY KONKURS KREATYWNOŚCI PLASTYCZNEJ
Konkursy

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki świątecznej związanej z symboliką wielkanocną oraz dawnymi obrzędami i tradycjami towarzyszącymi Świętom Wielkiej Nocy w Polsce.

CELE KONKURSU:
• propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi
• pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII SP i LO
• Technika wykonania pracy: dowolna
• Format pracy: nie większy od A4 (po złożeniu).
• Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasa.
• Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
• Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która będzie uwzględniać:
- nawiązanie do tradycji Świąt Wielkanocnych
- pomysłowość i oryginalność
- estetykę wykonania
-wrażenie artystyczne
• Zdjęcia wykonanych prac należy przesłać do 31 marca 2021r.za pośrednictwem platformy Teams na prywatny czat nauczyciela plastyki.
• Komisja wybierze najładniejsze prace, które zostaną nagrodzone.

ORGANIZATOR: Katarzyna Klimach - nauczyciel plastyki.

Mam nadzieję, że projektowanie kart wielkanocnych przez uczniów sprawi wiele radości, pobudzi wyobraźnię, zachęci do plastycznych działań oraz przyczyni się do rozwoju artystycznych uzdolnień.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZĘ TWÓRCZYCH POMYSŁÓW
ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!


14 marca Światowy dzień liczby π
Czym jest π?
 • π to stosunek obwodu koła do jego średnicy.
 • π to pole powierzchni koła o promieniu 1.
 • π to połowa obwodu koła o promieniu 1.
 • π to 1/4 pola powierzchni sfery o promieniu 1.
 • π to 3/4 objętości kuli o promieniu 1.
 • kπ dla całkowitych k to miejsca zerowe funkcji sinx.
 • … i wiele innych …

Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA LICZBY π (PI) PRZEDSTAWIAMY KILKANAŚCIE (DOKŁADNIE 3 I 14, A WIĘC 17)
NIEZWYKŁYCH HISTORII, ZWIĄZANYCH Z π,
KTÓRĄ WIELU ŚMIAŁO ZWIE KRÓLOWĄ LICZB.

 1. Co ma wspólnego Dzień π z bombą atomową?
 2. Święto π wymyślono i pierwszy raz obchodzono w roku 1988 w San Francisco w tamtejszym Exploratorium, pierwszym centrum nauki na świecie, w którym nie trzeba było ściszać głosu, eksponaty można było dotykać, przestawiać, a nawet zepsuć. Exploratorium stworzył Frank Oppenheimer, fizyk, brat Roberta Oppenheimera, który był szefem programu budowy pierwszej bomby atomowej na świecie.

 3. Ile wynosi π według Biblii?
 4. Biblia, trzeba przyznać, niestety, mocno myli się w tym względzie. Z liczbą π spotykamy się w opisie budowy świątyni króla Salomona: "Sporządził też kadź odlewną wyobrażającą morze, okrągłą, długości dziesięciu łokci od krawędzi do krawędzi (...), obwód zaś jej wynosił trzydzieści łokci" (Pierwsza Księga Królewska 7, 23). To oznacza, że zdaniem natchnionego autora Starego Testamentu kadź miała obwód 30 i średnicę 10 łokci, co - po podzieleniu - daje π=3. Dziś w szkole za taką odpowiedź dostalibyśmy jedynkę.

 5. Dlaczego π nazywa się π?
 6. Niektórzy myślą, że grecka litera π nawiązuje do imienia Pitagorasa. Ale naprawdę pochodzi ona od greckiego słowa "perimetron" lub "periferia' (obwód, obrzeże). To oznaczenie pojawiło się w roku 1706 roku w rozprawie angielskiego matematyka Williama Jonesa pt. "Synopsis Palmariorum Matheseos" ("Nowe wprowadzenie do matematyki"), a weszło do powszechnego użytku, gdy zaczął je stosować od 1736 roku słynny matematyk Leonhard Euler.

 7. Który z wzorów zawierających π jest najpiękniejszy?
 8. To subiektywny wybór, ale naszym zdaniem nic nie przebije wzoru:

  Jest on uznawany za najpiękniejszą formułę matematyczną - równość, dodawanie, mnożenie i potęgowanie wiąże ze sobą pięć kluczowych liczb: 0, 1, π, e oraz i (ta ostatnia wielkość to pierwiastek z minus 1, nazywa się jednostką urojoną).

 9. Czy starożytni Egipcjanie znali π?
 10. Jakżeby inaczej - jest zakodowane w Wielkiej Piramidzie Cheopsa. Wzniesiono ją około 46 wieków temu w ten sposób, że obwód jej podstawy jest z dobrym przybliżeniem 2π razy większy niż jej wysokość. Tyle że... najprawdopodobniej był to zwykły przypadek. Ale jest lepszy dowód. W papirusie Ahmesa sprzed 36-39 wieków, uznawanym za jeden z najstarszych dokumentów matematycznych, gdzie wyliczane są m.in. różne objętości i pola powierzchni, w jednym z problemów można się dopatrzyć wyliczenia liczby π=3,1605, co nie jest bardzo złym przybliżeniem.

 11. Kto jest patronem dnia π?
 12. Najczęściej uznaje się, że Albert Einstein (1879-1955), ale czasem wymienia się naszego matematyka Wacława Sierpińskiego (1882-1969). Obaj uczeni urodzili się właśnie 14 marca.

 13. Ile dokładnie wynosi wartość π?
 14. Większość zadowala się odpowiedzią, że 3,14. Ale to oczywiście tylko wartość przybliżona. Dokładnej wartości podać nie sposób, bo π okazało się liczbą niewymierną (co udowodnił w 1767 roku szwajcarski matematyk Johann Lambert), a więc ciąg cyfr po przecinku będzie się ciągnął w nieskończoność, i to bez żadnych regularności. Można co najwyżej wypisać różne wzory na π, w których pojawią się nieskończone sumy czy iloczyny:

  Wyjątkowo zgrabnym przybliżeniem liczby π jest ułamek 22/7.

 15. Kto wyliczył najwięcej cyfr π po przecinku?
 16. Do 2016 roku rekord należał do anonimowego japońskiego programisty, który występował pod kryptonimem "houkouonchi". 8 października 2014 roku zakończył on komputerowe obliczenia, w których wyliczył aż 13,3 biliona cyfr dziesiętnego rozwinięcia π.

  W listopadzie 2016 Peter Trueb uzyskał dokładność ok. 22,5 biliona miejsc po przecinku przy pomocy programu y-cruncher. Obliczenia zajęły 105 dni, a sama liczba zajęła ok. 120 TB miejsca. Niezależnie od algorytmów znajdujących coraz lepsze przybliżenia liczby pi opracowano metody obliczania pojedynczych bardzo odległych cyfr w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi. Np. w roku 2010 obliczono cyfrę będącą na 2 000 000 000 000 000 miejscu po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby pi i wynosi ona zero. Obliczenia trwały 23 dni na 1000 maszynach.

 17. Kto miał największego pecha z powodu π?
 18. Przed epoką komputerów obliczanie π było niezwykle żmudnym zadaniem. W 1874 roku angielski matematyk William Shanks po 30 latach pracy uroczyście ogłosił, że obliczył 707 cyfr π po przecinku. Jego wynik uchodził za rekordowy aż do 1944 roku, kiedy to inny angielski matematyk wykazał, że Shanks pomylił się na 528. miejscu i dalej już wszystkie podane przez niego cyfry były błędne. To znaczy, że ostatnie dziesięć lat życia Shanks mógł z powodzeniem spędzić na pożyteczniejszym zajęciu.

 19. Po co wylicza się π z coraz większą dokładnością?
 20. Wyłącznie dla sportu. Z punktu widzenia matematyki niczemu to nie służy. Nie ma to także żadnego praktycznego znaczenia. Znajomość już 47 miejsc po przecinku wystarcza, by wykreślić okrąg opisujący cały widoczny Wszechświat i nieróżniący się od doskonałego kształtu więcej niż o średnicę protonu.

 21. Kto dostał Nagrodę Nobla za π?
 22. Oczywiście Wisława Szymborska. Nasza poetka wysławiała π w jednym z wierszy z tomu "Wielka liczba":

  Podziwu godna liczba Pi
  trzy koma jeden cztery jeden.
  Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
  pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy.
  Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
  osiem dziewięć obliczeniem
  siedem dziewięć wyobraźnią,
  a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
  cztery sześć do czegokolwiek
  dwa sześć cztery trzy na świecie.
  Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
  podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
  Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
  nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
  potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
  przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
  przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
  O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
  Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
  A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
  mój numer telefonu twój numer koszuli
  rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
  ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
  obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
  w którym słowiczku mój a leć, a piej
  oraz uprasza się zachować spokój,
  a także ziemia i niebo przeminą,
  ale nie liczba Pi, co to to nie,
  ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
  nie byle jakie osiem,
  nieostatnie siedem,
  przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
  do trwania.

 23. Czy można wykreślić odcinek długości π tylko z użyciem cyrkla i linijki?
 24. Niestety, nie. Niemiec Ferdinand Lindemann w roku 1882 udowodnił, że π jest liczbą przestępną, tzn. nie jest pierwiastkiem żadnego wielomianu o współczynnikach całkowitych. A to oznacza, że niemożliwa jest kwadratura koła, co się sprowadza do niemożności konstrukcji odcinka o długości π za pomocą linijki i cyrkla.

 25. Czego jeszcze nie wiemy o π?
 26. Pozostało jeszcze kilka zagadek, nad którymi się głowią matematycy. Na przykład nie wiadomo wciąż, czy liczbą przestępną jest ππ. Do dziś też nie wiemy, czy w nieskończonym ciągu rozwinięcia dziesiętnego π pojawia się zestaw cyfr 0123456789.

 27. Kto ma wyryte π na nagrobku?
 28. Holenderski matematyk Ludolph von Ceulen. Na przełomie XVI i XVII wieku wraz z żoną wyliczył 35 cyfr π, co było absolutnym rekordem, najdokładniejszą wartością w tamtych czasach. Wynik - 3,14159265358979323846264338327950288 - wyryto na jego nagrobku. Wyczyn ten sprawił, że liczbę π na jego cześć niegdyś nazywano ludolfiną.

 29. Kto jest autorem najsłynniejszego pi-ematu?
 30. Pi-ematy to wiersze (i teksty), które mają pomóc w zapamiętaniu jak największej liczby cyfr π. Zasada ich tworzenia jest prosta - liczba liter w kolejnych wyrazach tekstu odpowiada kolejnym cyfrom rozwinięcia dziesiętnego π. Prawdopodobnie pierwszy taki wierszyk powstał w pierwszej połowie XIX wieku po niemiecku. Najpopularniejszym polskim utworem szyfrującym 23 cyfry π jest wiersz Kazimierza Cwojdzińskiego, opublikowany w 1930 roku w czasopiśmie "Parametr":

  Kuć i orać w dzień zawzięcie,
  Bo plonów niema bez trudu!
  Złocisty szczęścia okręcie,
  Kołyszesz...
  Kuć! My nie czekajmy cudu.
  Robota to potęga ludu!

  (Uwaga, "niema" pisało się wtedy razem!) Utworowi towarzyszył anons: "Autor prosi redakcję, by wezwała czytelników do napisania lepszego wiersza. Za najgładszy, elegancki i dowcipny wiersz autor powyższego wypłaci 50 złotych polskich. Twórcy zbyt lichych wierszyków zapłacą karę do 10 złotych". Redakcja "Parametru" niezwłocznie zwróciła się do pana Cwojdzińskiego z żądaniem wypłacenia 10 złotych.

 31. Kto jest autorem najdłuższego pi-ematu?
 32. Najwspanialszym osiągnięciem w tej dyscyplinie jest chyba opowiadanie Michaela Keitha, opublikowane w 1986 roku w magazynie "The Mathematical Intelligencer". Daje ono rozwinięcie dziesiętne liczby π aż do 402. miejsca po przecinku. Redaktorzy pisma, zachęcając do ułożenia jeszcze dłuższego tekstu, ostrzegają przed miejscem 601., gdzie pojawiają się trzy kolejne zera (zera w pi-ematach są oznaczane znakami przestankowymi różnymi od kropki), oraz przed miejscem 772. - tam znajduje się z rzędu sześć dziewiątek i ósemka.

 33. Kto z pamięci wyrecytował najwięcej cyfr π?
 34. W Księdze rekordów Guinnessa figuruje Japończyk Haraguchi Akira, który w 16 godzin wyrecytował 100 000 cyfr. Polacy w tej dyscyplinie dopiero stawiają pierwsze kroki. W 2014 roku w konkursie na Politechnice Krakowskiej wygrał student budownictwa na tej uczelni - Dawid Wójcik, który wyrecytował z pamięci 1954 cyfry π. - Nie ma się czym chwalić. Wystarczy ćwiczyć pamięć od dziecka. Zapamiętanie wszystkich cyfr zajęło mi kilka dni, tuż przed konkursem - mówił skromni.

NIESAMOWITA LICZBA π

Jeśli chcesz sprawdzić, gdzie w rozwinięciu liczby π występuje np. Twoja data urodzenia, zajrzyj na stronę, gdzie opublikowano pierwszy milion cyfr tego rozwinięcia:

http://www.314159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459.com

Może zrobić to za Ciebie komputer na stronie: http://www.facade.com/legacy/amiinpi

JAK BRZMI LICZBA π?

Jeśli chcesz posłuchać liczby π, wiedząc, że każdej cyfrze odpowiada pewna wysokość (częstotliwość) dźwięku, to melodii wygrywanej przez kolejne cyfry rozwinięcia π możesz posłuchać na stronie: https://youtu.be/wK7tq7L0N8E lub https://youtu.be/OMq9he-5HUUcały artykuł w PDF (możesz też kliknąć poszczególne zdjęcia)
O starszych też pamiętamy
WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „OTULENI ZIMOWYM PUCHEM”
Konkursy

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Otuleni zimowym puchem”. Komisja konkursowa nagrodziła najciekawsze prace w następujących kategoriach:

W kategorii klas IV
I miejsce: Amelia Augustynowicz – kl. IVd i Michael Russo – kl. IVa
II miejsce: Maja Walczuk– kl. IVc
III miejsce: Aleksandra Suchocka – kl. IVa

W kategorii klas V
I miejsce: Wiktoria Karpienko– kl. Va
II miejsce: Pola Budukiewicz – kl. Va
III miejsce: Aleksander Olchowski – kl. Va

W kategorii klas VI
I miejsce: Natalia Urwan– kl. VIa
II miejsce: Nina Kuligowska– kl. VIc
III miejsce: Roksana Gróndwald– klasa VId

W kategorii klas VII
I miejsce: Alicja Aleszczyk – kl. VIIa
II miejsce: Oliwia Kamińska– kl. VIIa
III miejsce: Gabriela Urynowicz – kl. VIIa

Nagrody specjalne:
Iwo Kruszewski – kl. Ia
Wiktoria Borysow– kl. IIb
Dawid Mieczykowski – kl. VIIc

Uczniowie naszej szkoły jako autorzy nadesłanych prac wykazali się dużą wrażliwością na piękno otaczającej przyrody w okresie zimy, oryginalnością tematu i ekspresją twórczą. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac GRATULUJEMY!
Nagrody do odebrania w szkole od 08.03.2021r

Organizator konkursu: Katarzyna Klimach

Konkurs "Moje Pi"
Konkursy
Uwaga Kangur przeniesiony
Ogłoszenie
Regulamin konkursu "Wiosenne obrazki"
Konkursy
Dzień Kobiet
Dzień Kobiet
Kronika
Fundusz Socjalny pracowników i emerytów
Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się okresem Świąt Wielkanocnych, informujemy wszystkich Państwa uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS, że podjęto decyzję o niewypłacaniu świadczenia świątecznego.

Informujemy również o rozpoczęciu zbierania dokumentu -"Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej za 2020 rok". Niezłożenie w/w dokumentu wyklucza z możliwości przyznawania świadczeń w 2021. Druk oświadczenia, można pobrać w wersji papierowej, w strefie ogólnej na stoliku podawczym, przy wyjściu bocznym szkoły. Oświadczenie można również pobrać w wersji elektronicznej tutaj

Osoby uprawnione do składania oświadczenia prosimy o jego wypełnienie oraz podpisanie i przesłanie na adres mailowy szkoły sekretariat@zss.elk.pl w wersji elektronicznej lub dostarczenie go, do skrzynki lub do stolika podawczego w szkole.
(ograniczenia działalności szkoły w związku z COVID-19).

Komisja socjalna

Strona 1 z 171 1 2 3 4 > >>
Matematyka
POLECAMY
Kluby i Stowarzyszenia

Obiady

Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoPTFPTF
Projekty w szkole
  » Szkoła Ucząca Się
Ełckie szkoły
 
Copyright © 2007 Zespół Szkół Sportowych w Ełku
kontakt z administratorem

2522161 Unikalnych wizyt